City Gas

СЪОБЩЕНИЯ

06.07.2018

Възстановено газоподаването в гр. Пловдив 

Възстановено е газоподаването по ул. Царевец в гр. Пловдив след отстраняване на аварията възникнала поради изкопни дейности от външна фирма