Тракия

Газоснабдителен регион Тракия обхваща 33 общини, намиращи се в Тракийската низина:

 

Белово Харманли Родопи Братя Даскалови Брезово
Пловдив Николаево Куклен Симеоновград Гурково
Марица Садово Раковски Кричим Раднево
Стамболийски Съединение Опан Павел баня Септември
Гълъбово Лесичово Казанлък Кърджали Перущица
Калояново Минерални бани Димитровград Велинград Мъглиж
Чирпан Твърдица Хасково    

В населените места има 1 100 710 жители. Главният град на региона е град Пловдив. Разпространението на природния газ в тези общини, в периода преди получаването на лиценза за разпределение и обществено снабдяване на природен газ от "Ситигаз България" ЕАД, беше слабо развито или липсваше напълно.

 
Инвестиционна програма:

 

 

Общо в регион Тракия ще бъдат изградени приблизително 1797 км мрежа, от които:

  • 188,7 км газопроводни отклонения до общините от системата на Булгаргаз ЕАД;
  • 1403,3 км газоразпределителни мрежи в общините от региона; 
  • 204,7 км междуградски газоразпределителни мрежи


 

Инвестициите ще осигурят възможността за присъединяване на обекти от индустриалния, комуналния и битовия сектор.

 Брой: 
Индустриални потребители – 652
 Комунални потребиетли – 1 049
 Битови потребители – 22 187