Силистра

Силистра е областен център и пристанищен град на река Дунав в Североизточна България, административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра.
В населените места на областта към 2011г. има около 117 500 жители (НСИ).
 
 
 
Разпространението на природния газ в тези общини, в периода преди получаването на лиценза за разпределение на природен газ от "Ситигаз България" ЕАД, практически не съществува в трите потребителски сектора.
 

Инвестиционна програма: „Ситигаз България” ЕАД ще изгради на територията на област Силистра общо 53 540 м газоразпределителни мрежи:

  • 43 360 м газоразпределителни мрежи до и в общината;
  • 10 180 м газопроводни отклонения в общината. 


Инвестициите ще осигурят възможността за присъединяване на обекти от индустриалния, комуналния и битовия сектор.Брой: 

Индустриални потребители – 38

Комунални потребиетли – 105

Битови потребители – >1000