Природния газ е жизнено важен компонент от световния запас от енергия. Тя е по-чиста, по-безопасна и по-употребявана от всички други енергийни източници.

КАКВО Е ПРИРОДНИЯ ГАЗ? 

Природният газ е безцветен и в своята чиста форма няма никакъв мирис. Наистина безинтересно - с изключение на това, че природния газ е запалим и когато гори, той отдава голямо количество енергия и отделя малки емисии на вредни вещества. Нуждаем се от енергия постоянно, за да стоплим домовете си, да сготвим храната си или за да генерираме електричество за други енергийни нужди, и това е направило природния газ важен за обществото и за отделните хора.

Природният газ е запалима смес от въглеводородни газове. Докато се формира предимно от метан, той също така съдържа и етан, пропан, бутан и т.н. Състава на природния газ е различен в зависимост от находището му, но състава може да се обобщи в тази таблица.

В своята чиста форма, или както природния газ се доставя до вашия дом, той е почти чист метан. Метанът е молекула изградена от един въглероден и четири водородни атома, и се представя като СН4.

Характерната миризма с която свързваме природния газ, всъщност е одорант (меркаптан), които се добавя към метана преди да достигне при крайния потребител, за да може лесно да се регистрира евентуален теч на газ.