Малко от историята на природния газ!

Природния газ не е нищо ново. Всъщност природния газ който се вади изпод земята е на милиони години. Въпреки това, едва наскоро методите за добиване на природен газ и изваждането му на повърхността се подобриха значително.

Преди време, човешкото разбирането за природния газ е преплетено с мистерията. Понякога светкавици възпламенявали изтичащ от земната кора природен газ, което създавало илюзията, че огъня извира от земята. Това озадачавало повечето ранни цивилизации и било в основата на много митове и суеверия.

Един от най-известните случаи за такъв пламък бил през 1000 г. пр.н.е. в планината Парнасус, в древна Гърция. Пастир се натъкнал на както изглеждало „горящ дух“, излизащ от цепнатина на скала. Гърците, вярвайки че е явлението е с божествен произход, построили храм над пламъка. Точно този храм приютил известния Делфийски оракул, която давала пророчества, вдъхновена от пламъка.Тези така наречени извори станали чести за регионите на Индия, Гърция и Персия, където били почитани като божествени, поради невъзможността да обяснят явлението. Това останало така до 500 пр.н.е., когато китайците видяли потенциал в използването на тези пламъци в своя полза. Намирайки местата където газа напускал земята, те строяли груби тръбопроводи от бамбук, и го използвали за да разделят морската вода от солта и да я направят годна за пиене.

Британците били първата държава, която комерсиализирала използването на природен газ. Около 1785г., природен газ направен от въглища бил използван за осветление на къщи и улици.

Произведен природен газ бил пренесен в Съединените Американски Щати за първи път през 1816г., където бил използван за осветяване на улиците на град Балтимор, Мериленд. Така произведения газ обаче бил неефективен и екологично несъобразен, в сравнение с модерния природен подземен газ.Естествено възникващия природен газ в Америка, бил открит още през 1626г., когато френски изследователи, които се натъкнали на естествени запалими газове, които се просмуквали около езерото Ери. Американската газова индустрия води началото си от това място, където Полковник Едвин Дрейк (бивш железопътен конструктор, възприел титлата „полковник“ за да впечатлява хората) изкопал първия кладенец. Той намерил нефт и природен газ на 69 стъпки под повърхността на земята.Бил построен и тръбопровод с диаметър 2 инча до градчето Тайтъсвил, който доказал, че природната газ може безопасно и сравнително лесно да се транспортира от своя подземен източник до мястото на неговата практическа употреба.

През почти целия 19-ти век, природната газ се използвала почти изцяло като източник на светлина. Без газопроводна инфраструктура било трудно да се транспортира по-далеч или до домовете за отопление или готвене. Към края на 19-ти век с развитието на електричеството, газовите лампи били заменени с електрически и това наложило на производителите на природен газ да търсят нови пазари за своя продукт.През 1885г., Робърт Бунзен изобретил така наречената „Бунзенова горелка“. Той създал апарат, който смесва природния газ с въздух в правилна пропорция, като така пламъка може безопасно да се използва за отопление или готвене. Изобретената от Бунзен горелка отворила нови възможности за употребата на природния газ в Америка и по света.

Чак след втората световна война, благодарение на развитието на металургията и заваръчните техники, станало възможно конструирането на надеждни газопроводи. А щом веднъж транспортирането на природен газ било възможно, веднага се намерили нови потребители на „синьото гориво“.