Природният газ в България е с произход Русия и основната съставна част е метанът CH4. Залежите в световен мащаб ще стигнат за 70-100 години.

Състав* на природния газ за потребители в регион Тракия

No.

СЪСТАВ

ФОРМУЛА

стойност

Моl %

1

МЕТАН

СН4

95.60658

%

2

ЕТАН

С2Н6

2.49162

%

3

ПРОПАН

C3H8

0.77238

%

4

и-БУТАН

i-C4H10

0.12105

%

5

н-БУТАН

n-С4Н10

0.11716

%

6

и-ПЕНТАН

i-C5H12

0.02145

%

7

н-ПЕНТАН

n-C5H12

0.01538

%

8

нео-ПЕНТАН

neo-C5H12

0.00000

%

9

ХЕКСАН И ВИСШИ

i-C6H14

0.01360

%

10

АЗОТ

N2

0.63127

%

11

ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС

CO2

0.20952

%

12

СЕРОВОДОРОД + МЕРКАПТАНИ

H2S + mercaptans

0.00018

г/нм3

13

ПЛЪТНОСТ

r

0.70293

кг/нм3

14

НИСША КАЛОРИЧНОСТ

Q

8 226

ккал/нм3

15

ВИСША КАЛОРИЧНОСТ

Q

9 116

ккал/нм3

16

TОЧКА на РОСА

T

-16.5

°C

 *Данните са усреднени за периода 01.09.2017 г. - 01.10.2017 г.

 

 

 Състав* на природния газ за потребители в община Габрово и община Силистра

No.

СЪСТАВ

ФОРМУЛА

стойност

Моl %

1

МЕТАН

СН4

95.51952

%

2

ЕТАН

С2Н6

2.55536

%

3

ПРОПАН

C3H8

0.79311

%

4

и-БУТАН

i-C4H10

0.12435

%

5

н-БУТАН

n-С4Н10

0.12020

%

6

и-ПЕНТАН

i-C5H12

0.02193

%

7

н-ПЕНТАН

n-C5H12

0.01573

%

8

нео-ПЕНТАН

neo-C5H12

0.00000

%

9

ХЕКСАН И ВИСШИ

i-C6H14

0.01396

%

10

АЗОТ

N2

0.63337

%

11

ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС

CO2

0.20247

%

12

СЕРОВОДОРОД + МЕРКАПТАНИ

H2S + mercaptans

0.00018

г/нм3

13

ПЛЪТНОСТ

r

0.70361

кг/нм3

14

НИСША КАЛОРИЧНОСТ

Q

8 235

ккал/нм3

15

ВИСША КАЛОРИЧНОСТ

Q

9 125

ккал/нм3

16

TОЧКА на РОСА

T

-20.5

°C

 *Данните са усреднени за периода 01.09.2017 г. - 01.10.2017 г.