Електронна фактура

1. Какво е електронна фактура?  

Електронната фактура е документ, подписан с валиден универсален електронен подпис. Тя е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата на еFaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за Eлектронния Документ и Електронния подписЗакона за счетоводството и Закона за ДДС. За справка може да проверите „Становище на НАП”, в секция „Документи” на www.efaktura.bg.

2. Трябва ли да притежавам електронен подпис, за да получавам електронни фактури?

Не. Валиден електронен подпис трябва да притежава Издателят на фактури. За да станете Получател трябва да предоставите работещ електронен адрес (email), на който ще бъдете нотифициран за насочени към Вас фактури в efaktura.bg.

3. Как мога да се регистрирам в системата на efaktura.bg?

Регистрацията на Получател в efaktura.bg може да стане само след представяне на валидна фактура от Издател. При нотифицирането за първата електронна фактура, системата изпраща email – „Покана за регистрация”.

При регистрацията е необходимо да декларирате, че сте оторизиран от страна на съответното юридическо лице да поулчавате фактури, както и да приемете Общите условия за ползване на системата.

4. „Покана за регистрация” - какво следва?

Поканата за регистрация съдържа линк (връзка) към страницата на efaktura.bg, която е уникална за всеки потребител. Последвайте връзката, тя ще ви отведе до страницата за първоначална регистрация в системата. От лявата страна на екрана са изобразени данните на фирмата или лицето, което ще получава фактури, а от дясно трябва да попълните необходимите данни, за да станете потребител на системата.

Обърнете внимание, че данните, които попълвате, трябва да отговарят на следните изисквания

 • полето ЕГН се проверява за валидност
 • трябва да се попълнят поне две имена на Получател
 • паролата трябва да се състои от минимум 6 символа и да включва в себе си поне една малка и голяма буква на латиница и една цифра. Не въвеждайте паролата, която ползвате за достъп до електронната си поща – потребителското име (идентификатор) на двете съвпада, но това са съвсем различни системи.

Паролата Ви трябва да е едновременно сложна за отгатване от външни лица и достатъчно лесна за запомняне от Вас. Пример за приемлива парола е: “TainaParola64”.

Следните примерни пароли няма да се приемат по време на регистрация:

 • “Password” – не съдържа цифра;
 • “Парола1” - въведена е на кирилица;
 • “Test1” - съдържа само 5 символа;
 • “P@ssw0rd” - съдържа непозволен символ – “@”;

За да се премине успешно през регистрацията, трябва да се попълнят всички полета маркирани със знак - ‘*’.

5. На страницата на efaktura.bg има каре зелени цифри, под което пише „ Въведете кода от изображението”. За какво служи?

Целта на това каре е да не позволи на недоброжелатели да стартират програми, които се опитват да отгатнат Вашите идентификатор и парола чрез метода на пробите и грешките. То гарантира сигурността на Вашия профил и за това не може да се премахне. При всяко ново отваряне на страницата кодът е различен. Ако не виждате добре изображението, кликнете върху него с мишката и кодът ще се обнови.

6. Не съм получил покана за регистрация - защо?

Възможни са няколко причини:

 • Не е предоставен email адрес или не е издадена електронна фактура;
 • Предоставен е неверен email;
 • Вашият email адрес е защитен с филтър (антиспам софтуер), който позволява получаването на email съобщения само от избрани адреси или доставчици. Проверете в електронната си поща, дали имате блокирани съобщения от адрес: notify@efaktura.bg или попитайте администратора на Вашия е-мейл сървър за тези настройки;
 • Възможно е да получавате покани за регистрация, но да ги триете по навик или по презумция (защото са от непознат адрес).
 • Възможно е при вре