От 01.06.2011 г. "Ситигаз България" ЕАД дава възможност на своите битови клиенти да заплащат сметките си за консумиран природен газ, чрез системите EasyPay и Epay.

При плащането на сметки за потребление на природен газ се дава възможност на клиентите да заплатят през централизираната система на Easypay всяка своя сметка от 1556 офиси, от които 178 в регион Тракия, работещи със системата, независимо от местоположението му. За самото плащане не се изисква предварителна регистрация на клиента.

За да заплатите сметката си за консумиран природен газ е достатъчно да съобщите вашият потребителски номер или трите имена.

Самото плащане на сметките се базира на изградена инфраструктура за приемане на плащания в полза на "Ситигаз България" АД. Чрез Easypay плащанията, освен чрез Интернет, банкомати и телефони, може да се извършват в брой в офисите на организациите партньори, работещи с Easypay. Предимство е, че клиентът може да заплати сметката си, за който и да е град, независимо от точката, в която се намира.

Внасянето на суми може да се осъществи по следния начин:

  • в брой на гише;
  • чрез ePay.bg, чрез национални дебитни банкови карти;
  • чрез ePay.bg с плащане, чрез международни кредитни карти;

Някои от представителствата на Easypay, работят и в почивните дни. Може да получите информация за тяхното местоположение на тел. 02/ 921 0881.

Системата Easypay позволява и безплатно регистриране на т. нар. „Клиентска Easypay регистрация“. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки в реално време. Плащането на сметките може да става общо и поотделно, в зависимост от желанието на клиента. При регистрацията системата запазва данните на клиента и при следващи плащания данните на платеца се акумулират автоматично.

След внасяне на сума за плащане по сметка, системата автоматично отчита погасяване на задълженията на клиента към "Ситигаз България" АД.

За клиенти на 

 

За клиенти на 

Плащане чрез директен дебит по нареждане от разплащателни сметки на клиента открити в Банка ДСК;

 

Безналични плащания, за които Платците са представили писмени съгласия за Директен дебит, съгласно изискванията на Наредба № 3/2009г. на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти;

Плащане на терминално устройство АТМ с банкова карта;

 

Безналични плащания, наредени от Платеца с дебитна и/или кредитна карта на банкомат, чрез сайта на Банката или през електронния канал Булбанк Онлайн;

Плащане чрез електронните канали ДСК Директ на БАНКАТА от негови потребители;

 

Безналични плащания, наредени от Платеца, от негова разплащателна сметка при Банката през електронния канал Булбанк Онлайн;

Приемане на касови вноски в офисите на БАНКАТА, по откритата в БАНКАТА

разплащателна ДРУЖЕСТВОТО.

 

Безналични плащания, наредени от Платеца, от негова разплащателна сметка при Банката чрез услугата за мобилно банкиране на Банката – Булбанк Мобайл;

 

 

Касови плащания, наредени от Платеца на каси на Банката.