В изпълнение на задължението си по §38 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2/2003г. и във връзка с чл.43а ал.3 от Наредба № 2

Ви уведомяваме, че СИТИГАЗ  БЪЛГАРИЯ  ЕАД с ЕИК 131285259 е сключило договор за разкриване на информация с Инвестор БГ АД на дата 07.09.2016г.