01.04.2016г.

РЕКОРДНО НИСКИ НИВА НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПОЧТИ 10 ГОДИНИ

      Най-ниските цени на природния газ станаха факт с РЕШЕНИЕ №Ц-4 от 31.03.2016г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, публикувани на страницата на Регулатора.  Цените на "Ситигаз България“ ЕАД  за второто тримесечие достигнаха най-ниските си нива за последните почти 10 години. С решението, природния газ си остава най-конкурентното гориво за производство... виж повече

29.03.2016г.

"Ситигаз България" ЕАД разшири лицензната си територия с община Ситово

  С решение №И2-Л-358 от 20.01.2016г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейностите за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и „разпределение на природен газ” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница се присъединява и територията на община Ситово. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет и две общини.   виж повече

02.03.2016г.

Велинград вече на природен газ

Дейностите по запълване на газоразпределителната мрежа на гр.Велинград започват от днес. Дейностите са свързани с изпитание на изградената разпределителна мрежа на територията на града. виж повече