13.05.2015г.

Газоразпределителната мрежа в с.Крумово функционира нормално

Във връзка с повишения обществен интерес относно пропадания на уличната мрежа, вследствие на недобре изградена канализация, и относно състоянието на газоразпределителната мрежа на територията на село Крумово, община Родопи, Ситигаз България уведомява гражданите, че извършва периодични проверки и мрежата на дружеството функционира нормално.   виж повече

29.04.2015г.

"Ситигаз България" ЕАД разшири лицензната си територия с община Брацигово

С решение №И6-Л-209 от 20.04.2015г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейността за Обособена територия Тракия се присъединява и територията на община Брацигово. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет общини.     виж повече

27.04.2015г.

Кампанията за залесяване продължава и 2015 година

  През 2015 година "Ситигаз България" ЕАД продължава кампанията за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове.            В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства... виж повече