Забравена парола
  • Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

10.04.2014г.

Кампания за засаждане на дървета

    От 2014 година "Ситигаз България" ЕАД започва пилотна кампания за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове.    В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства на компанията,... виж повече

07.04.2014г.

Система за социална отговорност

Уважаеми дами и господа, Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 04.04.2014 г. Ръководството на  „Ситигаз България“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на Системата за социална отговорност и резултатите от проведените вътрешни одити. Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2014 г. Поради нейната актуалност и адекватност... виж повече

22.01.2014г.

“Ситигаз България“ ЕАД с увеличен брой потребители

 “Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия и община Габрово. През 2013 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва: Промишлени потребители 14,1% Обществено-административни и търговски потребители 25,6% Битови потребители 32,7% ОБЩО: 29%   виж повече