11.01.2016г.

“Ситигаз България” ЕАД отчете ръст на потреблението

След края на изминалата 2015 година, “Ситигаз България” ЕАД отчете ръст от 3,12% в консумацията на природен газ в регион Тракия, община Габрово и община Силистра, спрямо 2014 година.   виж повече

11.01.2016г.

“Ситигаз България” ЕАД с ръст на броя потребители на природен газ

“Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия, община Габрово и община Силистра. През 2015 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва:   Стопански потребители 8,3% Битови потребители 23,5% Общ ръст: 19%   виж повече

11.01.2016г.

“Ситигаз България“ ЕАД с разширена газоразпределителна мрежа

Газоразпределителната мрежа на “Ситигаз България“ ЕАД се е увеличила с 2,74% през 2015 спрямо 2014 година, което ще позволи на повече потребители да се възползват от предимствата на природния газ.   виж повече