• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

17.07.2014г.

Портал за електронни услуги на "Ситигаз България" ЕАД

"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:   Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата   Възможност за управление на повече от една партида   Заявка за промяна на адресни... виж повече

26.05.2014г.

Газоразпределителните мрежи на "Ситигаз България" ЕАД функционират нормално

След земетресението от събота, което бе усетено на територията на южна България, и след извършените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирани нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД. виж повече

10.04.2014г.

Кампания за засаждане на дървета

От 2014 година "Ситигаз България" ЕАД започва пилотна кампания за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове. В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства на компанията, ще засаждаме  дръвчета, които да намалят... виж повече