• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

23.12.2014г.

Профилактика

Уведомяваме жителите на община Габрово, че във връзка с провеждащата се техническа профилактика са възможни смущения в газоподаването от 15:00 до 22:00 часа на 23.12.2014 година. Моля да ни извините за причиненото неудобство. виж повече

02.11.2014г.

Аварията на газопроводa Димитровград-Хасково е отстранена

Аварията на газопроводa Димитровград-Хасково е отстранена, като е извършена корекция на трасето на съоръжението. Газоразпределителната мрежа на територията на община Хасково функционира нормално.   виж повече

16.10.2014г.

Преглед на Системата за социална отговорност

    Уважаеми дами и господа,   Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 26.09.2013 г. Ръководството на „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.     При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването... виж повече