01.09.2015г.

Нови цени за разпределение и снабдяване за периода 2016 – 2020 г. за обособена територия „Силистра”

Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ и изтичане на регулаторния период 2011 – 2015 г., „Ситигаз България” ЕАД Ви информира за внесени за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване нa следните цени за периода 2016 – 2020 г. на природен газ за обособена територия „Силистра” с включени общините – Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.   I. Цени за рапределение... виж повече

03.07.2015г.

Промоционалните стенни газови котли с изчерпани количества

Количествата промоционални котли, които „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД вече от 3 години предлага на своите клиенти, са изчерпани. Информация относно Инженеринг за битова газификация и условията, при които се извършва услугата, можете да намерите в нашите офиси. Адресите им, както и друга контактна информация, можете да намерите на страницата в раздел контакти. виж повече

13.05.2015г.

Газоразпределителната мрежа в с.Крумово функционира нормално

Във връзка с повишения обществен интерес относно пропадания на уличната мрежа, вследствие на недобре изградена канализация, и относно състоянието на газоразпределителната мрежа на територията на село Крумово, община Родопи, Ситигаз България уведомява гражданите, че извършва периодични проверки и мрежата на дружеството функционира нормално.   виж повече