03.07.2015г.

Промоционалните стенни газови котли с изчерпани количества

Количествата промоционални котли, които „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД вече от 3 години предлага на своите клиенти, са изчерпани. Информация относно Инженеринг за битова газификация и условията, при които се извършва услугата, можете да намерите в нашите офиси. Адресите им, както и друга контактна информация, можете да намерите на страницата в раздел контакти. виж повече

13.05.2015г.

Газоразпределителната мрежа в с.Крумово функционира нормално

Във връзка с повишения обществен интерес относно пропадания на уличната мрежа, вследствие на недобре изградена канализация, и относно състоянието на газоразпределителната мрежа на територията на село Крумово, община Родопи, Ситигаз България уведомява гражданите, че извършва периодични проверки и мрежата на дружеството функционира нормално.   виж повече

29.04.2015г.

"Ситигаз България" ЕАД разшири лицензната си територия с община Брацигово

С решение №И6-Л-209 от 20.04.2015г. на КЕВР към лицензите за осъществяване на дейността за Обособена територия Тракия се присъединява и територията на община Брацигово. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща четиридесет общини.     виж повече