10.09.2016г.

Съобщение

В изпълнение на задължението си по §38 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2/2003г. и във връзка с чл.43а, ал.3 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че СИТИГАЗ  БЪЛГАРИЯ  ЕАД с ЕИК 131285259 е сключило договор за разкриване на информация с Инвестор БГ АД на дата 07.09.2016г. виж повече

07.07.2016г.

20% от стойността на битовата газификация се поемат от Проекта "DESIREE GAS"

  Днес, "Ситигаз България" ЕАД и Министерство на енергетиката подписаха меморандум за стартиране на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни дружества в България“ (DESIREE GAS), който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за... виж повече

01.07.2016г.

ПОРЕДЕН СРИВ В ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Новите цени на природния газ за III-тото тримесечие, които влизат в сила от днес според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, са значително по-ниски от предишния ценови период. С поредното намаление на цената на природния газ се увеличава разликата в стойността на произведената енергия от природeн газ и конвенционалните горива, които от началото на тази година са и с повишени акцизи. виж повече