• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

31.10.2014г.

Авария на газопровод захранващ територията на община Хасково

При извършване на неправомерни строително-ремонтни дейности по АМ "Марица" е засегнат газопровод на "Ситигаз България" ЕАД. Газоподаването за територията на община Хасково е преустановено до отстраняване на аварията.   виж повече

27.10.2014г.

Газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово функционира нормално

Въпреки обявеното бедствено положение поради усложнената метрологична обстановка на територията на община Габрово, направените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирали нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД.   виж повече

27.10.2014г.

Газоразпределителната мрежа на територията на община Хасково функционира нормално

Въпреки усложнената метрологична обстановка на територията на община Хасково, и след извършените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирани нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД.   виж повече