• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

02.11.2014г.

Авария на газопроводa Димитровград-Хасково е отстранена

Авария на газопроводa Димитровград-Хасково е отстранена, като е извършена корекция на трасето на съоръжението. Газоразпределителната мрежа на територията на община Хасково функционира нормално.   виж повече

16.10.2014г.

Преглед на Системата за социална отговорност

    Уважаеми дами и господа,   Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 26.09.2013 г. Ръководството на „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.     При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването... виж повече

23.09.2014г.

Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече