• Заявление за присъединяване
  • Фактури
  • Самоотчет
  • Плащане

17.04.2015г.

Преглед на Системата за социална отговорност 2015

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 06.04.2015г. Ръководството на  „Ситигаз България“ ЕАД извърши преглед и оцени работата на Системата за социална отговорност и резултатите от проведените вътрешни одити.             Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2015 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.            ... виж повече

23.09.2014г.

Резултати от анкета за удовлетвореност на клиентите на "Ситигаз България" ЕАД

В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си.  Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки. Настоящата... виж повече

17.07.2014г.

Портал за електронни услуги на "Ситигаз България" ЕАД

"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:   Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата   Възможност за управление на повече от една партида   Заявка за промяна на адресни... виж повече